NetNordic hjælper jer med at finde den rigtige løsning ved at indtænke lønsom forretningsstrategi og driftskritiske løsninger i én og samme proces uanset jeres branche.

Etisk Hacking Seminar og Webinar

Vi er I farezonen hver dag. Virksomheder hackes som aldrig før.
For at beskytte sig mod hacking er man nødt til at tænke som en hacker. På dette Webinar møder du Claus Sørensen, Solution specialist og Kim Elgaard, Security Specialist, der begge har en kriminel hackers evne til at bryde igennem din virksomheds IT Sikkerheds set-up, men som etiske hackere bruger de deres viden og indsigt til at hjælpe virksomheder mod cybersecurity trusler.

Om NetNordic

NetNordic er førende systemintegrator i Norden med fokus på innovative løsninger og services indenfor netværk, kommunikation, sikkerhed og datacenter.

Beskyt virksomheden mod alle overbelastningsangreb

Distributed Denial of Service

NetNordic har gennem lang tid kunnet tilbyde løsninger til DDoS-beskyttelse og kan nu også tilbyde dette som managed service.

Distribuerede overbelastningsangreb (Distributed Denial of Service eller DDoS) forbinder de fleste nok med de massive overbelastningsangreb, som omtales i medierne. Men fænomenet omfatter mange former for angreb – fra de almindelig kendte overbelastningsangreb til små og mere snigende angreb. At de er små betyder dog ikke, at de er mindre alvorlige. De er blot mere sofistikerede og belaster systemer og applikationer på mere udsatte områder. Uanset angrebets form vil et det hurtigt medføre, at systemer og tjenester ophører med at fungere og bliver utilgængelige for brugerne. Dilemmaet er, at god beskyttelse mod alle typer angreb kræver to diametralt modsatte løsninger.

 

Vi kan hjælpe med at beskytte jeres virksomhed mod alle former for DDoS-angreb; fra de store overbelastningsangreb til de mere ukendte angreb mod systemer og applikationer, som er svære at opdage i tide.

Overbelastningsangreb

Fuldgyldig beskyttelse mod de traditionelle overbelastningsangreb forudsætter stor – for ikke at sige enorm – kapacitet i form af de forbindelser og systemer, som skal eliminere uønsket trafik. Dette håndteres bedst i store centrale systemer, som f.eks. i Skyen. I modsætning til de massive angreb er de små, snigende angreb i betydeligt sværere at opdage. Og det bliver absolut ikke nemmere i systemer, som er skabt til at håndtere store mængder trafik. De små angreb passerer så at sige ‘under radaren’. Så i dette tilfælde kræves der dedikeret udstyr, som hele tiden kan analysere trafikken til det beskyttede objekt for dermed at kunne identificere og begrænse et angreb.

Beskyttelse mod alle typer DDoS-angreb

NetNordic DDoS Protect

NetNordic DDoS Protect er en markedsførende tjeneste, hvor vi integrerer begge metoder for at give bedst mulige beskyttelse mod alle former for DDoS-angreb. Beskyttelsen omfatter også de stadigt mere almindelige kombinerede angreb, hvor flere forskellige teknikker benyttes samtidig.

NetNordic DDoS Protect justeres til den unikke trafikprofil for de objekter, som skal beskyttes. Tjenesten analyserer al trafik til de beskyttede objekter og identificerer automatisk et muligt angreb. Begrænsning af angrebet startes også automatisk: Ved mindre angreb begrænses og renses trafikken direkte, mens trafikken ved større angreb styres om til en cloud-baseret infrastruktur for rensning. Vi benytter teknikker fra markedsledende producenter for at skabe den absolut bedste beskyttelse.

NetNordic DDoS Protect giver beskyttelse mod alle former for DDoS-angreb

En nem løsning, hvor du kan kombinere en eller flere DDoS Protection-systemer (on-site enheder med kapacitet fra 100 Mbps) med en cloud-service, der giver fra 100 Mbps renset trafik.

Fuld DDoS-beskyttelse med on-site enheder og cloud-service:

  • 24/7-drift
  • Installation og konfiguration
  • Kundetilpassede alarmniveauer
  • Løbende opdatering af angrebssignaturer
  • Automatisk begrænsning af angreb
  • Rapportering om status og tiltag

Vi kontakter dig

Vil du vide mere?

Vores dygtige medarbejdere står klar til at hjælpe med mere info samt sætter gerne et møde op for nærmere afklaring af lige netop jeres UC udfordringer og behov.

Ring på: +45 4331 4000 eller send os en mail